Nauczycielka
  marzec 10
 

 

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ

DLA DZIECI 5  – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2010

 

 

TEMATY:

1.   Zawody nie tylko dla kobiet

2.   Muzyka jest wszędzie - Fryderyk Chopin, twórca nam najbliższy 

3.   Nadchodzi wiosna

4.   Wielkanocne zwyczaje i tradycje

 

 

Opracowała: Magdalena Bonio

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego (rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008r.)

Nasze przedszkole. Program edukacji przedszkolnej wspomagający rozwój aktywności dzieci.

Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach

Klub Czytających Przedszkoli.

Program logopedyczny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Zdrowy przedszkolak. Program wychowawczo – dydaktyczny dla dzieci 5 – letnich

 

Temat tygodnia: Zawody nie tylko dla kobiet      01.03 – 05.03.2010

 

Treści

programowe

Temat

dnia

Aktywność i działalność dziecka

Cele ogólne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

Nasza miejscowość, nasz region

- Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów

- Poznanie czynności jakie wykonują, nazwanie narzędzi ich pracy, zwrócenie uwagi na ich ubiór

 

Opowiadamy

Stosowanie prawidłowych form składniowych

- wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą

- słuchanie wierszy

 

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod

 

W świecie sztuki. Muzyka

Wyrażanie muzyki ruchem

- improwizowanie piosenek ruchem

Słuchanie i śpiewanie piosenek

- nauka piosenek fragmentami

 

W świecie sztuki. Plastyka

Obcowanie ze sztuką

- Oglądanie albumów z reprodukcjami różnych obrazów znanych malarzy.

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzla, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału,

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem konkretów

 

Rozwijanie myślenia

- układanie i opowiadanie historyjek obrazkowych

 

 

 

 

 

1. Kim będę w przyszłości?

 

I

Zabawa słowna „O jakim zawodzie myślę”

 

 

II

·          Słuchanie wiersza E. Waśnikowej pt. Kim będę.

 

·          Ćwiczenia gimnastyczne

 

III

Twórcza zabawa plastyczna „Zawody przyszłości”

 

- wypowiadanie się złożonymi zdaniami, stosowanie kilkuzdaniowej wypowiedzi

 

- rozwijanie mowy i myślenia

 

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

Dziecko:

- opisuje czynność wykonywaną przez ludzi pracujących w wybranych zawodach

 

- uważnie słucha wiersza i wypowiada się nt. jego treści

 

- prawidłowo wykonuje zadania

 

 

 

- Wycina różnorodne kształty i tworzy z nich kompozycje

 

 

 

 

 

- wiersz

 

 

 

- Ćwiczenia poranne zestaw nr XXII

- Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr VII str. 72

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką  reakcję na sygnał „ Posłuszni kierowcy”

 

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką  reakcję na sygnał „Trzy koła”

 

- Zabawa rytmiczno – ruchowa „Malujemy ściany”

 

- Zabawa rytmiczno – ruchowa „ Recepta”

 

 

 

 

2. Nasi dzielni strażacy

I

Nauka wiersza I. Salach pt. „ Strażak”

 

 

II

·          Zabawa przy piosence „Strażak to bohater”

 

·          Wóz strażacki – wyklejanka kuleczkami z bibuły

 

III

Ćwiczenia oddechowe – nadmuchiwanie balonów

 

- doskonalenie pamięci odtwórczej

 

 

 

-  rozwijanie umiejętności gry na instrumentach perkusyjnych

 

- usprawnianie drobnych mięśni rąk

 

 

- rozwijanie pojemności płuc

Dziecko:

- uczy się wiersza fragmentami metodą ze słuchu.

- wie na czym polega praca strażaka

 

- tworzy instrumentację do piosenki z wykorzystaniem wybranych instrumentów perkusyjnych

- wypełnia ograniczona powierzchnię kuleczkami z bibuły

- zna numery alarmowe

 

- nadmuchuje balony

- wiersz

 

 

 

 

- piosenka

 

- szablon, bibuła, klej

 

 

 

- balony

 

3. Lekarz i farmaceuta to nasi przyjaciele

I

Słuchanie wiersza A. Jędrzejewskiej – Stachury pt. „ Rada pana doktora”

 

II

·          Religia

·          Zabawy matematyczne „W aptece”

 

 

III

Zabawy rozwijające zmysły „Zabawy z watą”

 

- przybliżenie pracy lekarza i farmaceuty

 

 

 

- ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu na konkretach

 

 

- poznawanie całym ciałem znaczenia pojęcia: miękki

 

 

- wymienia nazwy czynności wykonywanych przez lekarza i farmaceutę

 

 

- dodaje i odejmuje na konkretach

 

 

 

- określa właściwości waty, wymyśla różne zabawy z watą

 

- wiersz

 

 

 

- papierowe półki; sylwety syropów, opakowań po tabletkach

 

- wata

 

 

 

 

4. W salonie fryzjerskim

I

Oglądanie albumów z reprodukcjami różnych obrazów znanych malarzy, zachęcanie do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tematyki oglądanych prac, wykorzystanej kolorystyki. Słuchanie wiersza I. Salach pt. „Malowanie”

 

II

·          Teatrzyk sylwet wg. I. Salach „Będę malarzem”, zabawa przy  piosence „Marzec – pięknie się wystroił”

·          Religia

 

 

 

III

Kolorowanie pustych plam – sprawdzanie jakie kolory otrzyma wujek motylka Cytrynka po zmieszaniu dwóch barw

 

 

- rozwijanie zainteresowań malarskich

 

 

 

 

 

 

- przybliżenie zawodu malarza oraz sposobu uzyskiwania nowych kolorów,  rozwijanie umuzykalnienia i poczucia rytmu

 

 

 

- zwracanie uwagi na barwy wokół siebie

 

- wie że można miło spędzić czas malując farbami, z wykorzystaniem nie tylko pędzla i farb, ale również wykorzystując palce u rąk

 

 

 

 

- wymienia nazwy czynności wykonywanych przez malarza, nazywa kolory powstałe ze zmieszania ze sobą barw podstawowych, śpiewa piosenkę

 

 

- mieszanie barw, nazywanie powstałych

 

 

 

 

- albumy

 

 

 

 

 

 

 

- opowiadanie

- piosenka

 

 

- K.P. cz.3

 

5. W salonie fryzjerskim

I

Zorganizowanie w sali kącika fryzjerskiego, wyposażenie go w akcesoria fryzierskie

Słuchanie wiersza I. Salach „U fryzjera”

 

 

 

II

·          Historyjka obrazkowa „ Nowa fryzura”

 

 

·          Ćwiczenia gimnastyczne

 

 

III

Zabawa tematyczna „U fryzjera”

 

- rozwijanie zainteresowań zawodem fryzjer,

zwrócenie uwagi w jakim celu chodzimy do salonu fryzjerskiego i jak należy się zachować w tym miejscu

 

- rozwijanie mowy i myślenia przyczynowo - skutkowego

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

- rozwijanie umiejętności współdziałania w zabawie, pełnienie wyznaczonych rół

 

 

- współorganizuje kącik fryzjerski, wie w jakim celu odwiedzamy salon fryzjerski i jak należy się w nim zachować

 

 

 

- układa i opowiada historyjkę obrazkową zgodnie z następstwem czasowym

- wykonuje ćwiczenia

 

 

 

- zgodnie się bawi

 

- akcesoria fryzjerskie, wiersz

 

 

 

 

- historyjka, obrazki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: Muzyka jest wszędzie - Fryderyk Chopin, twórca nam najbliższy              08.03 – 12.03.2010r.

 

Treści

programowe

Temat

dnia

Aktywność i działalność dziecka

Cele ogólne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

Gra na instrumentach perkusyjnych

- wykonywanie akompaniamentu do piosenek

Rozwijanie wrażliwości słuchowej

- słuchanie muzyki poważnej

Jesteśmy Polakami

Rozwijanie poczucia przynależności narodowej

- poznawanie imion i nazwisk sławnych Polaków

- oglądanie ilustracji, słuchanie wierszy w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego kraju

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowania literaturą

- słuchanie wierszy

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod

W świecie sztuki. Plastyka

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzla, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału,

 

Nasza edukacja matematyczna

Mierzenie przedmiotów, rozumienie stałości miary

- mierzenie długości za pomocą sznurka

 

Rozwijanie myślenia

- rozwijanie myślenia logicznego poprzez rozwiązywanie zagadek

 

 

 

1. Dźwięki wokół nas

 

I

Przygotowanie kącika muzycznego w sali, wyposażenie go w instrumenty muzyczne, plansze, wyznaczenie dyżurnych dbających o porządek w kąciku

 

II

·          Słuchanie wiersza W. Słobodniak pt. „ Jaś skrzypek”

 

·          Ćwiczenia gimnastyczne

 

III

Zabawa dydaktyczna „Co słychać wokół nas?”

 

- rozwijanie zainteresowań muzycznych dzieci

 

 

 

 

- zapoznanie z wyglądem i brzmieniem skrzypiec

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

- rozpoznawanie różnych dźwięków , uświadomienie szkodliwości hałasu

Dziecko:

- bierze udział w tworzeniu kącika muzycznego

 

 

 

 

- rozpoznaje skrzypce wśród innych instrumentów

 

- prawidłowo wykonuje zadania

 

 

- rozpoznaje różne rodzaje dźwięków , rozumie szkodliwość hałasu

 

 

- instrumenty, plansze

 

 

 

 

- wiersz

 

 

 

- Ćwiczenia poranne zestaw nr XXIII

- Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr VII str. 72

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca umiejętność współdziałania ”Chodząca folia”

 

- Zabawa ruchowo – rytmiczna „Różne dźwięki”

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Uważnie słuchamy”

 

- Zabawa ruchowa z elementem podskoku „Niskie i wysokie nutki”

 

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką  reakcję na sygnał „Trzy koła”

 

- Zabawa rytmiczno – ruchowa „Malujemy ściany”

 

- Zabawa rytmiczno – ruchowa „ Recepta”

 

 

 

 

2. Fryderyk Chopin – twórca nam najbliższy

I

Słuchanie wiersza W. Chotomskiej pt. „Walc” – poznanie postaci F. Chopina

 

II

·          Słuchanie fragmentów utworów F. Chopina, poznanie pojęć: partytura, klucz wiolinowy, nuty, kompozytor, walc, polonez,

·          Fryderyk Chopin – malowanie farbami plakatowymi postaci F. Chopina

 

III

Nauka wiersza pt. „Żelazowa Wola” Cz. Janczarskiego .

 

 

- poznawanie sławnych Polaków

 

 

 

-  wzbogacenie wiedzy muzycznej

 

 

- dbanie o estetykę wykonywanej pracy

 

 

 

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej

Dziecko:

- uważnie słucha wiersza i wypowiada się nt. jego treści

 

 

- słucha kompozycji F. Chopina, zna pojęcia partytura, klucz wiolinowy, nuty, kompozytor, walc, polonez,

- wykonuje pracę plastyczną

 

 

 

 

- uczy się wiersza

 

- wiersz

 

 

 

- płyta CD, zapisy nutowe

 

- kartki, farby

 

 

 

- wiersz, kartki, kredki

 

 

3. Jesteśmy muzykalni

I

Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie utworu W. Bodalskiej pt. „Ballada o kocie, który grał na flecie”

II

·          Religia

·          Zabawy matematyczne „W sklepie muzycznym”

 

 

III

Zabawa słuchowa „Jaki to instrument?” – podawanie nazwy instrumentu muzycznego po usłyszanych dźwiękach

 

- usprawnianie aparatu mowy

 

 

 

 

- mierzenie długości, wyznaczenie wyniku odejmowania na konkretach

 

 

- doskonalenie słuchu

 

 

- uważnie słucha utworu, inscenizuje go głosem i ruchem w odpowiednich miejscach

 

 

- mierzy długość przedmiotów za pomocą umówionej miary, wyznacza wynik odejmowania działając na konkretach

 

- rozpoznaje instrumenty muzyczne po usłyszanym dźwięku

 

- opowiadanie

 

 

 

- sznurek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Gramy i śpiewamy

I

Zabawa „Muzyczne powitania” – nauczyciel rzuca do dzieci piłkę i śpiewając zadaje im krótkie pytania, dzieci odrzucając piłkę śpiewająco odpowiadają na pytanie.

 

II

·          Chopinowskie czwartki – słuchanie fragmentu utworu F. Chopina. Gra na instrumentach perkusyjnych znanych piosenek, śpiew

·          Religia

III

Zabawa rozwijająca spostrzegawczość i umiejętność określania położenia przedmiotów względem siebie „Ukryte instrumenty”

 

 

- kształtowanie słuchu

 

 

 

 

 

 

- rozwijanie umuzykalnienia i poczucia rytmu

 

 

 

- rozwijanie spostrzegawczość

 

 

 

 

 

- odpowiada śpiewająco na pytania

 

 

 

 

 

 

- słucha utworu Chopina, tworzy akompaniament do znanych piosenek

 

 

- odnajduje ukryte instrumenty, podaje ich położenie

 

 

 

 

 

- piłka

 

 

 

 

 

 

- płyta CD, instrumenty muzyczne perkusyjne

 

- instrumenty muzyczne

 

5. W Żelazowej Woli

I

Słuchanie wiersza W. Chotomskiej pt. „W Żelazowej Woli” . Oglądanie pocztówek przedstawiających dom kompozytora

 

II

·          Rysowanie pejzażu mazowieckiego pastelom suchą zainspirowane oglądaniem dworku w Żelazowej Woli

 

 

·          Ćwiczenia gimnastyczne

 

III

Quiz o Chopinie – podsumowanie wiedzy nt. wielkiego kompozytora

 

- przybliżenie miejsca narodzin F. Chopina

 

 

 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej

- rozwijanie poczucia przynależności narodowej

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

- doskonalenie pamięci i myślenia

 

 

- wie gdzie urodził się wielki kompozytor

 

 

 

- zna pojęcie pejzaż

 

 

 

- wykonuje ćwiczenia

 

 

 

- poprawnie odpowiada na zadawane pytania

 

- wiersz, pocztówki

 

 

 

- kartki, kredki

 

 

 

 

 

 

 

- pytania

 

 

 

 

 

Temat tygodnia: Nadchodzi wiosna           15.03 – 26.03.2010

 

Treści

programowe

Temat

dnia

Aktywność i działalność dziecka

Cele ogólne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną

- poznawanie zwiastunów wiosny

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi

 

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

 

 

W świecie sztuki. Plastyka

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzla, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału,

 

 Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod

 

 

 

 

1. Czekamy na wiosnę

I

Rozmowy nt. zaobserwowanych zmian zachodzących w otoczeniu w okresie przedwiośnia. Zwracanie uwagi na kolory nieba – ciemne chmury i jasny błękit, roztopy, błoto, silny wiatr przeginający gałęzie drzew. Zachęcanie dzieci do mówienia o swoich obserwacjach poczynionych w drodze do przedszkola i o tym, co można zobaczyć przez okno w Sali przedszkolnej.

II

·          Ćwiczenia gimnastyczne nr VIII str. 99

·          Nauka wiersza K. Daktun- Czerniak pt. „Czekam na wiosnę”

 

III

Zabawa słowna „Co nam daje wiosna”

 

- rozpoznawanie zwiastunów wiosny

 

 

 

 

 

 

 

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

- doskonalenie pamięci odtwórczej

 

 

 

- poznawanie zwiastunów wiosny

 

- wymienia oznaki wiosny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- prawidłowo wykonuje ćwiczenia

 

- recytuje wiersze

 

 

 

- wymienia oznaki wiosny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wiersze

 

 

 

 

 

 

- Ćwiczenia poranne nr XXIV

 

- Ćwiczenia gimnastyczne nr VIII

 

- Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wiosenne przebudzenie”

 

- Zabawa orientacyjno – porządkowa „Kaprysy pogody”

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybka reakcję na sygnał „Mieszkańcy łąki”

 

- Zabawa ruchowa z elementem wyprostnym „ Wiosenne kwiaty”

 

 

 

2. Wiosenne spotkania

I

Wycinanie fragmentów obrazka sasanki: układanie go i naklejanie w ramce na drugiej stronie karty

 

II

·          Zabawa plastyczna „Kaczeńce na łące”

·          Nauka piosenki pt. „ Wiosenny spacerek”

 

III

Zabawa Wiosenne rymowanki – dzieci tworzą rymy do podanych przez nauczyciela zdań

 

- doskonalenie sprawności manualnych

 

 

 

- zapoznanie z pierwszymi oznakami wiosny

- rozwijanie umuzykalnienia i poczucia rytmu

 

- rozwijanie mowy

 

- sprawnie wycina, układa i nakleja obrazek

 

 

 

- wymienia oznaki wiosny

 

-śpiewa piosenkę

 

 

- tworzy rym

 

- K.P.

 

 

 

 

- bibuła, papier, nożyczki, klej

 

- płyta CD

 

 

- zdania

 

3. Wiosną rachuję i ćwiczę z radością

I

Odszukiwanie i zaznaczanie szczegółów, którymi różnią się dwa obrazki

 

II

·          Zabawa matematyczna „Wiosna na łące”

·          Religia

 

 

III

Zagadki słuchowe „Kto witał wiosnę”

 

- ćwiczenie spostrzegawczości

 

 

 

- rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania, prawidłowe posługiwanie się liczebnikami porządkowymi i głównymi

- doskonalenie słuchu, rozpoznawanie wiosennych odgłosów, próby naśladowania dźwieków

 

- znajduje różnice na obrazkach

 

 

 

- dodaje i odejmuje na konkretach, prawidłowo stosuje liczebniki główne i porządkowe

 

 

- rozpoznaje wiosenne odgłosy, naśladuje słyszane dźwięki

 

- K.P. nr 18

 

 

 

- sylwety mieszkańców łąki, kartoniki z kodem kołowym

 

- nagranie CD, obrazki

 

4. Wiosenne kwiaty

I

Słuchanie opowiadania I. Kwintowej pt. „Przebiśniegi”

 

II

·          Religia

·          Chopinowskie czwartki – słuchanie fragmentu utworu F. Chopina. Zabawy przy piosence „Wiosenny spacer”

 

III

Zabawa twórcza „Na powitanie wiosny” – dzieci wymyślają zdania jakimi powitałyby wiosnę, tworzą wspólnie opowiadanie poprzez łączenie w logiczną całość kolejnych zdań

 

- zapoznanie z wyglądem i nazwami wiosennych kwiatów

 

 

 

- kształtowanie wrażliwości muzycznej i ekspresji ruchowej

 

 

 

- rozwijanie mowy i logicznego myślenia

 

- rozpoznaje i nazywa wybrane wiosenne kwiaty

 

 

 

- śpiewa piosenkę i ilustruje ją ruchem

 

 

 

- układa zdania i łączy je w logiczną całość

 

- opowiadanie, obrazki

 

 

 

- piosenka

 

 

 

 

 

 

5. Marcowa pogoda

I

Słuchanie wiersza L. Wiszniewskiego pt. „Marzec”

 

 

II

·          Zabawa plastyczna „Marcowy garnek pogody”

 

 

·          Pożegnanie zimy - spacer z Marzanną

 

III

Zabawa Marcowa muzyka – tworzenie dźwięków ilustrujących odgłosy marcowej pogody

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- zapoznanie z charakterystycznymi cechami marcowej pogody

 

 

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

 

 

-  poznanie zwyczajów ludowych

 

- rozwijanie wrażliwości słuchowej

 

 

 

- wymienia elementy marcowej pogody

 

 

 

- wyraża swoje obserwacje w ekspresji plastycznej, realizuje własne pomysły

 

- zna wiosenne  obrzędy ludowe

 

 

- tworzy muzykę

 

- wiersz

 

 

 

 

- szablon garnka, kolorowe gazety, klej, nożyczki

 

- kukła Marzanny

 

- przedmioty, które poruszane wydają dźwięki

 

 

Poznajemy przyrodę

Wiosna

- obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie przed zbliżającą się wiosną

- poznawanie zwiastunów wiosny

 

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod

 

Interesujemy się książką

Wzbudzanie zainteresowań literaturą

- słuchanie wierszy

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- dodawanie i odejmowanie na konkretach

 

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

- zbiorowe i indywidualne śpiewanie piosenek

 

W świecie sztuki. Plastyka

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzla, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału

 

6. Wiosna idzie przez świat

I

Zabawa dydaktyczna „Zwiastuny wiosny”

 

 

II

·          Słuchanie wiersza E. Budryk pt. „ Na promyku słońca”

·          Ćwiczenia gimnastyczne nr. VIII

 

 

III

Opowieść ruchowa połączona z ćwiczeniami ortofonicznymi „Wiosno, gdzie jesteś?”

 

 

-zapoznanie z oznakami wiosny

 

 

 

- rozwijanie mowy i myślenia

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

- rozwijanie pomysłowości

 

- wymienia oznaki wiosny

 

 

 

- uważnie słucha wiersza i wypowiada się nt. jego treści

 

- prawidłowo wykonuje ćwiczenia

 

 

- naśladuje czynności i odgłosy, o których opowiada nauczyciel

 

- piłka, obrazki wiosenne, pudełka z symbolami

 

- wiersz

- Ćwiczenia poranne nr XXV

- Ćwiczenia gimnastyczne nr VIII

 

- Zabawa ruchowa z elementem biegu „ Powroty ptaków”

 

- Improwizacje ruchowe przy muzyce

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „ Wróbelki i kot”

 

- Zabawa orientacyjno – porządkowa „ Ptaszki do gniazd’

 

- Zabawa naśladowcza „Prace w ogrodzie”

 

 

7. Ptasie opowieści

I

Rozmowa o wiosennych powrotach ptaków

 

 

II

·          Jaskółka – wyklejanka z czarnego papieru

·          Zabawa przy piosence „Wiosna w błękitnej sukience”

 

III

Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze „Ptasie koncertowanie”

 

- zapoznanie z nazwami ptaków, które na wiosnę wracają z Afryki

 

 

- rozwijanie sprawności manualnej

 

- kształtowanie wrażliwości muzycznej

 

 

- rozwijanie aparatu artykulacyjnego

 

- zna ptaki powracające na wiosnę

 

 

 

- zapełnia ograniczoną powierzchnię kawałkami papieru

 

- bawi się i śpiewa piosenkę

 

 

 

- naśladuje odgłosy ptaków

 

- ilustracje

 

 

 

- papier, kontur jaskółki

 

- płyta CD

 

 

-  obrazki ptaków

 

8. Czy to ptak, czy Kossak?

I

Czy to ptak, czy to ssak? – kwiz

 

II

·          Religia

·          Zabawa matematyczna „Kukułcze jajo”

 

III

Wykonanie ilustracji do wiersza M. Kownackiej pt. „Gniazdko”

 

- rozwijanie koncentracji uwagi i logicznego myślenia

 

 

- rozwijanie umiejętności liczenia w zakresie dodawania i odejmowania

 

- rozwijanie pomysłowości

 

- słucha wypowiedzi nauczyciela i wyraża opinie na ich temat

 

 

- przelicza elementy, dodaje i odejmuje na konkretach

 

- wykonuje ilustrację

 

- pytania, kolorowe kartoniki

 

- sylwety jajek, szarfy

 

- wiersz, kartki, kredki

 

 

9. Ptaki dziwaki

I

Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt. „Gdzie zbudować gniazdo?”

 

II

·          Chopinowskie czwartki – słuchanie fragmentu utworu F. Chopina. Zabawa przy piosence „Wiosna w błękitnej sukience”

·          Religia

 

III

Malujemy ptaki dziwaki – twórcza zabawa plastyczna

- przybliżenie zwyczajów ptaków

 

 

 

 

- rozwijanie wrażliwości muzycznej

 

 

 

 

 

- rozwijanie zdolności manualnych i inwencji twórczej

- wymienia miejsca w których wybrane ptaki budują gniazda

 

 

 

- zna tytuł utworu, śpiewa piosenkę

 

 

 

 

 

- wyraża swoje pomysły za pomocą ekspresji plastycznej

- opowiadanie

 

 

 

 

- płyta CD

 

 

 

 

 

- kartki, farby

 

10. Wiosenne porządki

I

Porządkujemy nasze zabawki – segregowanie klocków, układanie gier planszowych, puzzli na właściwym miejscu, usadzanie lal.

 

II

·          Rozmowa inspirowana wierszem W. Bodalskiej pt. „ Wiosenne porządki”

·          Ćwiczenia gimnastyczne

 

 

III

Ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy na gorącą zupę’

 

- robienie wiosennych porządków w najbliższym otoczeniu

 

 

 

- robienie wiosennych porządków w najbliższym otoczeniu

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

- rozwijanie pojemności płuc

 

- robi wiosenne porządki

 

 

 

 

 - robi wiosenne porządki

 

 

- wykonuje ćwiczenia

 

 

 

- wykonuje ćwiczenia oddechowe

 

 

- sala przedszkolna

 

 

 

- wiersz

 

 

- przybory gimnastyczne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Temat tygodnia:  Wielkanocne zwyczaje i tradycje 29.03 – 02.04.2010r.

 

Treści

programowe

Temat

dnia

Aktywność i działalność dziecka

Cele ogólne

Cele operacyjne

Środki dydaktyczne

Zajęcia ruchowe

Nasze rodziny

Wzmacnianie więzów w rodzinie poprzez

- poznanie historii rodziny, jej rodowodu, kultywowanie tradycji, zwyczajów np. związanych ze świętami Wielkanocnymi

 

W świecie sztuki. Plastyka

Rozwijanie zainteresowań plastycznych

- rysowanie, malowanie farbami plakatowymi, akwarelami z użyciem palców lub pędzla, wycinanie, wydzieranie z różnego materiału

 

Nasza sprawność ruchowa

Wspomaganie rozwoju ruchowego

- uczestniczenie w ćwiczeniach gimnastycznych z wykorzystaniem standardowych metod

 

Nasza edukacja matematyczna

Kształtowanie pojęć liczbowych i umiejętności liczenia

- dodawanie i odejmowanie w zakresie 10 z wykorzystaniem konkretów

 

W świecie sztuki. Muzyka

Słuchanie i śpiewanie piosenek

- zbiorowe i indywidualne śpiewanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Świąteczne przygotowania

I

Oglądanie kart świątecznych , zwrócenie uwagi na powtarzające się na nich elementy, wskazywanie symboli, które kojarzą się z Wielkanocą

 

II

·          Słuchanie opowiadania B. Szelągowskiej pt. „Wielkanocne zwyczaje”

·          Ćwiczenia gimnastyczne nr IX

 

 

III

Zabawa dydaktyczna „ Co powinno się znaleźć w  wielkanocnym koszyku?”

 

- zapoznanie z symbolami świątecznymi

 

 

 

 

- rozwijanie mowy i myślenia

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

 

- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi

Dziecko:

- ogląda karty wielkanocne

 

 

 

 

 

- wymienia czynności wykonywane przed świętami

 

- prawidłowo wykonuje zadania

 

 

- zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi

 

- karty

 

 

 

 

 

- opowiadanie

 

 

 

 

 

- zagadki, obrazki

 

- Ćwiczenia poranne nr XXVI

 

- Ćwiczenia gimnastyczne nr. IX

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na syg. „Posłuszne kurczątka”

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na syg. „Kurczątka i jastrząb”

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na syg. „Ptasie rozmowy”

 

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na syg.”Uciekamy przed oblaniem”

 

 

Zabawa ruchowa naśladowcza „Przedświąteczne porządki”

 

 

 

2. Wielkanocna pisanki

 

I

Zabawa dydaktyczna Wkrótce Wielkanoc”

 

II

·          Nasze pisanki – zabawa plastyczna

 

·          Nauka piosenki pt. „Pisanki”

 

III

Rozwiązywanie zagadek – wskazywanie ich rozwiązań w wielkanocnym koszyku

 

- zapoznanie ze zwyczajem wykonywania pisanek

 

 

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

 

- rozwijanie słuchu muzycznego

 

- rozwijanie myślenia

 

 

 

-  rozpoznaje pisanki wśród innych przedmiotów

 

 

- wykonuje pisankę wybraną techniką, realizuje własne pomysły

 

- śpiewa piosenkę

 

- rozwiązuje zagadki

 

 

 

- pisanki

 

 

 

- wydmuszki, materiał ozdobny

- płyta CD

 

- zagadki, koszyczek wielkanocny

 

3. Liczymy kurki i kurczęta

 

I

Zabawa przy muzyce M. Musorgskiego „Taniec kurcząt w skorupkach”

 

II

·          Zabawa matematyczna „Kury i kurczęta”

·           Religia

 

 

III

Ćwiczenia logarytmiczne z wykorzystaniem wiersza K. Daktun – Czerniak pt. „Kurka”

 

 

 

 

- rozwijanie inwencji twórczej

 

 

- rozwijanie umiejętności liczenia zbiorów równolicznych

 

 

 

 

- rytmizowanie wiersza z prostym ruchem zaproponowanym przez dzieci

 

 

- bawi się przy muzyce

 

 

- dodaje i odejmuje na konkretach, tworzy zbiory równoliczne

 

 

 

 

- rytmizuje wiersz, tworzy ilustrację ruchową

 

 

- płyta CD

 

 

- sylwety kurcząt, jajek i pisanek

 

 

 

- wiersz

 

 

 

4. Śmigus - dyngus

I

Zapoznanie z wielkanocnym zwyczajem oblewania się wodą na podstawie wiersza R. Przymusa pt. „ Śmigus-dyngus”

 

II

·          Religia

·          Chopinowskie czwartki – słuchanie fragmentu utworu F. Chopina. Zabawy przy piosence pt. „Pisanki”

 

III

Wykonywanie kartek świątecznych przez naklejanie wyciętych z kartek i papieru kolorowego elementów świątecznych

 

- wypowiadanie się nt. wysłuchanego utworu

 

 

 

 

- umuzykalnienie i rozwijanie poczucia rytmu

 

 

 

- doskonalenie sprawności manualnych

 

- wyjaśnienie znaczenia określenia śmigus - dyngus

 

 

 

 

- śpiewa i bawi się przy piosence

 

 

 

- sprawnie posługuje siię nożyczkami

 

 

- wiersz

 

 

 

 

- piosenka

 

 

 

 

- kartki, klej, nożyczki

 

5.Jajka, jajeczka

I

Słuchanie wiersza K. Daktun-Czerniak pt. „Jajko”

 

II

·          Wielkanocne kurczątko – wykonanie orgiami płaskiego z kółek

 

·          Ćwiczenia gimnastyczne zestaw nr

 

III

Gra liczbowa „Kostką rzucamy, pisanki zbieramy”

 

- rozwijanie mowy i myślenia

 

 

 

- rozwijanie sprawności manualnej i umiejętności odwzorowywania

 

- doskonalenie sprawności ruchowej

 

 

 

- doskonalenie umiejętności liczenia

 

- wymienia części jajka, wymienia nazwy zwierząt, które wykluwają się z jajek

 

- wykonuje orgiami z kółek wg. wzoru

 

- wykonuje ćwiczenia gimnastyczne

 

 

- poprawnie liczy, przestrzega reguł gry

 

 

- wiersz

 

 

 

- kolorowe koła, klej

 

 

 

 

 

- kostka, papierowe pisanki

 

Klub czytających przedszkoli

  1. „ Skarbiec baśni i legend  polskich” Marta Berowska i Magdalena Grądzka
  2. "A wiosna przyszła pieszo.." - czytelnicze powitanie wiosny - wiersze i opowiadania o wiośnie.

 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 15 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=