Nauczycielka
  Marzec;-)
 

 

 
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA DZIECI 3 – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2005
 
 
 
TEMATY:
1.     Tyle kobiet dookoła
2.     Oznaki wiosny
3.     Wielkanocne zwyczaje
 
 
 
 
Opracowała: Magdalena Leonardziak
 
 
TYLE KOBIET DOOKOŁA
 

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
 
1. Gromadzenie ilustracji przedstawiających pracę kobiet w różnych zawodach: lekarki, pielęgniarki, fryzjerki, krawcowej, kucharki – swobodne wypowiedzi dzieci na temat oglądanych ilustracji
 
2. Rozmowa połączona z obserwacją „Praca w kuchni”
- zapoznanie z wyglądem i wyposażeniem kuchni, ukazanie pracy kucharki, określenie jej ubioru, narzędzi pracy oraz wykonywanych czynności
 
3. Słuchanie wiersza E. Szelburg – Zarembiny pt. „Kuchareczka”
- dostrzeganie użyteczności pracy ludzi z najbliższego otoczenia
- zapoznani dzieci z obowiązkami kucharki oraz jej odpowiedzialną pracą
 
4. Słuchanie wiersza I. Salach pt. „Pani Ela”
- ukazanie pracy woźnej oddziałowej – troska o czystość w każdym pomieszczeniu, estetyka posiłków, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci.
 
5. Zabawa tematyczna w kącikach zainteresowań pt. „Kucharka”, „Pani woźna”
- uściślanie i poszerzanie zgromadzonych wiadomości na temat pracy tych pań, wykorzystywanie zgromadzonej wiedzy w czasie zabawy
 
6. Lepienie z ciastoliny na temat dowolny zainspirowane pracą pań kucharek w kuchni
- próby dzielenia masy na części, zlepianie, spłaszczanie, toczenie
 
7. Ćwiczenia oddechowe „Dmuchamy na gorącą zupę” – różnicowanie siły dmuchania
 
8.Rysowanie przez chętne dzieci kredkami świecowymi laurki dla mamy z okazji Dnia Kobiet
 
- ilustracje
 
 
 
 
 
 
 
- H. Kruk „Wybór literatury…” s. 152
 
- wiersz I. Salach pt. „Pani Ela”
 
 
 
- zabawki – akcesoria
 
 
 
- ciastolina
 
 
 
 
- kartki, kredki

OZNAKI WIOSNY
 

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
 
1. Spacer w najbliższe okolice przedszkola
- uświadomienie faktu zbliżania się nowej pory roku – wiosny
- obserwacja zmian zachodzących w krajobrazie wraz ze zbliżającą się wiosną (budzenie się do życia roślin i zwierząt)
 
2. Słuchanie wiersza Cz. Janczarskiego pt. „Marcowe słoneczko”
- zachęcanie do uważnego spostrzegania zjawisk przyrody, wprowadzenie nazwy nowego miesiąca.
 
3. Praca plastyczna – malowanie farbami plakatowymi słoneczko marcowe
- zwracanie uwagi na dobór właściwej kolorystyki
- utrwalenie poznanych kolorów
 
4. Zakładanie wspólnie z dziećmi „zielonego ogródka” w kąciku przyrody – sadzenie cebuli, pietruszki, fasoli, posianie rzeżuchy
- dbanie o posadzone rośliny – systematyczna pielęgnacja
- obserwacja kiełkowania i wzrostu nasion
- wskazanie dzieciom wymagań roślin: woda, ciepło, światło
 
5. Słuchanie wiersza I. Salach, pt. „Kto to?”- zapoznanie z oznakami zbliżającej się wiosny: zieleń trwa, śpiew ptaków, ocieplenie
- wdrażanie do uważnego słuchania
 
6. Umieszczanie w wazonach w kąciku przyrody gałęzi drzew – baczna obserwacja zmian zachodzących w gałązkach pod wpływem czasu, zachęcanie dzieci do wypowiadania się na temat tego, co zaobserwowały
 
 
7. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej pt. „Szukamy wiosny”
- zapoznanie dzieci z pierwszymi oznakami wiosny: wiosenne słońce, pąki na drzewach, radosny śpiew ptaków, pierwsze kwiaty – przebiśniegi
- zwrócenie uwagi na ochronę budzącej się do życia przyrody
 
8. Zabawa ortofoniczna „Złośliwa mucha” – przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „bzz”, „bzu”, „sio”
 
9. Nauka wiersza I. Suchorzewskiej pt. W marcu”
- doskonalenie pamięci odtwórczej
 
 
 
 
 
- H. Kruk „Wybór literatury…”s. 159
 
 
 
- kartki, farby
 
 
 
- nasiona, skrzynki z ziemią, gaza, słoiczki
 
 
 
 
- wiersz I. Salach, pt. „Kto to?”
 
 
- gałązki drzew
 
 
 
 
- H. Kruk „Wybór literatury…”s. 168
ilustracje
 
 
 
 
 
- wiersz I. Suchorzewskiej pt. W marcu”

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WIELKANOCNE ZWYCZAJE
 

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
 
1. Swobodna rozmowa z dziećmi oparte na ich własnych doświadczeniach i przeżyciach związanych ze Świętami Wielkanocnymi (porządki, zakupy, pieczenie ciast – wdrażanie do poprawnego formułowania wypowiedzi
- wprowadzenie dzieci w atmosferę zbliżających się świąt
 
2. Gromadzenie i oglądanie kart i ilustracji świątecznych. Wykorzystanie ich do gazetki okolicznościowej
- wyróżnianie charakterystycznych elementów wielkanocnych (bazie, pisanki, kurczaczki, zajączki, baranki, palmy)
- oglądanie różnych wzorów pisanek, omawianie tradycji zdobienia jaj
 
3. Słuchanie opowiadania Cz. Janczarskiego pt. „Śmigus – dyngus”
- zapoznanie dzieci z tradycją oblewania się wodą w poniedziałek wielkanocny
 
4. Słuchanie wiersza M. Niemyckiego pt. „Wielkanoc”
- zapoznanie z tradycją wykonywania pisanek
- wypowiadanie się na temat wyglądu pisanek ich kolorów, wzorów
 
5. „Świąteczne wypieki” – lepienie z ciastoiny mazurków i bab wielkanocnych
- ćwiczenie sprawności manualnych
 
6. Praca plastyczna – ozdabianie kolorową plasteliną pisanek wyciętych z kartonu
- wyrabianie zręczności palców
 
7. Wiosenne porządki w sali – zachęcanie dzieci do pomocy w pracach porządkowych np. wycieranie kurzu, mycie zabawek, układanie książek, wdrażanie dzieci do dbania o ład i porządek w najbliższym otoczeniu
 
- ilustracje
 
 
 
 
- karty świąteczne
 
 
 
 
- opowiadanie Cz. Janczarskiego pt. „Śmigus – dyngus”
 
- wiersz M. Niemyckiego pt. „Wielkanoc”
 
- ciastolina
 
 
- plastelina, kontur pisanek
 
 
 

POZNAWANIE STOSUNKÓW JAKOŚCIOWYCH
I ILOŚCIOWYCH
 
  1. Zabawa dydaktyczna „Pisanki” – porównywanie liczebności zbiorów z użyciem określeń dużo – mało, tyle samo podczas układania pisanek w koszyczkach
  2. Zabawa dydaktyczna „Robimy makaron” – utrwalanie znajomości pojęć określających wielkość przedmiotów: długi - krótki
  3. Zabawy z mozaiką geometryczną – układanie prostych rytmów wg wskazanego wzoru np. szereg małych kółek, pociąg z klocków – dostrzeganie powtarzalności poszczególnych elementów kontynuowanie rytmu poprzez dokładanie przedmiotów
 
SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
 
 
  1. Zestaw zabaw ruchowych z elementem ćwiczeń gimnastycznych według K. Wlaźnik nr VII, VIII
 
 
ZABAWY RUCHOWE
 
  1. Zabawa ruchowa bieżna – „Kto złapie motyla”
  2. Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „ Szycie na maszynie”
  3. Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – „ Kulawy lisek”
  4. Zabawa ruchowa z elementem równowagi – „Omiń kałuże”
  5. Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa – „Co schowano?”
 
UMUZYKALNIENIE
 
1.      Nauka piosenki pt. „Pisanki”
2.      Utrwalanie dotychczas poznanych piosenek poprzez śpiew grupowy i indywidualny
3.      Słuchanie zjawisk akustycznych pt. „Odgłosy w kuchni” próby rozpoznawania i nazywania słuchanych odgłosów: szum wody, brzęk szklanek, gwizd czajnika
4.      Słuchanie piosenki pt. „Marzec” – zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki, próby określania nastroju piosenki: smutna – wesoła
5.      Słuchanie piosenki pt. „Pomogę mamusi” - zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki, zabawa ruchowa ilustrująca treść piosenki
6.      Ćwiczenia słuchowe „Odgłosy wiosny” – rozpoznawanie i nazywanie słyszanych odgłosów tj. burzy, wiatru, bzyczenie owadów
7.      Zabawy rytmiczne oparte na obserwacji otoczenia: wzrastanie przebiśniegów, kołysanie młodych listków, fruwanie owadów
8.      Improwizowanie dźwiękiem – naśladowanie za pomocą gry na poznanych instrumentach (trójkąt, grzechotka, kołatka, tamburyno): padającego deszczu, jadącego pociągu, lecącego samolotu
9.      Powtarzanie rytmicznego tekstu za głosem nauczycielki
- su –chy – ma – rzec – mo – kry – maj
- bę – dzie – zbo – że – ja – ko – gaj
 
 
 
 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 28 odwiedzający (33 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=