Nauczycielka
  Marzec;-))
 

 

 
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA DZIECI 5 – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2007
 
 
 
 
TEMATY:
1.     Kobiety różnych zawodów
2.     Szukamy wiosny
3.     Bez wody nie ma życia
 
 
 
 
Opracowała: Magdalena Leonardziak
SZUKAMY WIOSNY

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
1. Spacer w najbliższe okolice – obserwowanie wiosennych zmian w bliskim otoczeniu przedszkola, ubieranie odzieży stosownie do temperatury powietrza, podziwianie budzącej się do życia przyrody
 
2. Słuchanie opowiadania Heleny Bechlerowej „Jak Koralik budził las” – rozmowa nt. wysłuchanego opowiadania
 
3. Zabawa dydaktyczna „Zgaduj – zgadula, czy przyszła wiosna” – rozpoznawanie oznak wiosennych(bocian, żaba, wzrost roślin, pisklęta) na podstawie czynności naśladowczych wykonywanych przez kolegów, wyszukiwanie ilustracji jako odpowiedzi
 
4.Lepienie z plasteliny z użyciem sznurków nt. „Płacząca wierzba” zainspirowane oglądaniem wierzby w ogrodzie, estetyczne wykonywanie pracy
 
5. Zabawa ortofoniczna „Zwierzęta w ogrodzie” – ćwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „kle”, „kum”, „pi” podczas zabawy
 
6. Słuchanie opowiadani I. Salach „Gniazdko” – zapoznanie ze zmianami wiosennymi w świecie zwierząt – wylęganie się piskląt z jajek, humanitarne obchodzenie się ze zwierzętami
 
7. Wysłuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Szpacze wesele i ptasie trele” –poznanie ptaków, które powracają na wiosnę do kraju, zakładają gniazda, wysiadują pisklęta
 
8. Historyjka obrazkowa „Roślinka” – układanie 3 częściowej historyjki, wiązanie przyczyn i skutków (sadzenie, podlewanie, wzrost rośliny), zachęcanie do podejmowania prostych obowiązków
 
9. Praca plastyczna „Forsycja” – naklejanie żółtej bibuły pociętej w pędzelki na gałązki przyniesione ze spaceru.
 
10. Wykonanie z plasteliny wazoników – dokładność i estetyka pracy
11. Wysłuchanie opowiadania S. Kraszewskiego „Roślinki – witaminki” – zwrócenie uwagi na istotę dostarczania organizmowi witamin, wykonanie ćwiczenia w książce, (co wyrośnie z nasion)
 
12. Zabawa dydaktyczna „Witaminowa sałatka” – utrwalenie nazw warzyw
 
13. Zielony ogródek- założenie hodowli witamin w kąciku przyrody
- przygotowanie tabliczek do kącika przyrody, zasianie warzyw, dbałość o hodowlę sadzonek
 
14. Wysłuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Czy już idzie wiosna?” – jako wprowadzenie do pracy z książką „Co zobaczyły dzieci na wiosennym spacerze?”
 
15. Nauka wiersza „Nasze kwiaty” M. Konopnickiej – poznanie wiosennych kwiatów
 
16. Ćwiczenia oddechowe „Wiosenny wiatr” – rozwijanie pojemności płuc poprzez umiarkowane dmuchanie na: papierowe chmury zawieszone na nitkach
 
17. Ćwiczenia gramatyczne, „Jaki to kwiat?” – poprawne łączenie przymiotnika z rzeczownikiem podczas opisu kwiatu, kształcenie uwagi podczas wypowiedzi
 
18. Historyjka obrazkowa na podstawie powiadania M. Konopnickiej „Jak to Grześ miotłą wiosnę przypędził” –zapoznanie z koniecznością przycinania gałęzi drzew i krzewów wiosną, kształcenie logicznego myślenia – próba ustalenia, co dzieje się na drugim obrazku (I- przyniesienie gałązki, II-wsadzenie do wody, III-pojawienie się listków)
 
19. Wiosna na wiejskim podwórku – wysłuchanie wiersza Kraszewskiego „Na wiejskim podwórku” – poznanie wybranych gatunków zwierząt hodowlanych i domowych, stosowanie odpowiedniego nazewnictwa „mama – dziecko”
 
20. Zagadki słuchowe i obrazkowe, „Jakie to zwierzę?” – rozpoznawanie zwierząt i umiejętne naśladowywanie sposobu poruszania się tych zwierząt
 
21. Wykonanie makiety „Wiejskie podwórko” – umiejętne działanie w zespole
 
 
 
 
 
- W.P. str. 34
 
 
- ilustracje
 
 
 
- plastelina, sznurki
 
 
 
 
 
- I. Salach str.79
 
 
 
- W.P.str. 43
 
 
 
 
 
 
 
- gałązki, bibuła, klej
 
 
- kubeczki, plastelina
- W.P.str. 22
- podręcznik
 
 
- W.P. str. 22
 
- warzywa, nasiona, doniczki, tabliczki
 
 
- W.P. str. 30
 
 
- W.P. str.37
 
- papierowe chmurki
 
 
- ilustracje kwiatów
 
 
- obrazki, opowiadanie M. Konopnickiej „Jak to Grześ miotłą wiosnę przypędził str,171
 
- W.P. str. 46
 
 
 
- obrazki, CD
 
 
- k.p. nr. 10

KOBIETY RÓŻNYCH ZAWODÓW

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
1. Rozmowy indywidualne w zespołach nt. „Gdzie pracuje moja mama” – wdrażanie do interesowania się pracą zawodową kobiet, wzbogacanie słownika dziecka w nowe słowa.
 
2. Oglądanie ilustracji przedstawiających pracę kobit w różnych zawodach (lekarka, pielęgniarka, kucharka, krawcowa, sklepowa) - wypowiedzi dzieci nt. oglądanych ilustracji
 
3. Słuchanie wiersza „Tyle kobiet dookoła” H. Ochockiej - zwrócenie uwagi na użyteczność pracy kobiet z bliskiego otoczenia.
 
4. Słuchanie wierszy I. Salach „Krawcowa”, Sklep spożywczy” i „Kuchareczka” E. Szelburg - Zarębiny – ukazanie trudności, jakie można napotkać, podczas szycia – kłopoty z nićmi, wykrojem, – zwrócenie uwagi na odpowiedzialną prace ekspedientki, ukazanie odpowiedzialnej pracy kucharki w przedszkolu.
 
5. Zabawa dydaktyczna „Czarodziejska skrzynka krawcowej” – rozpoznawanie po dotyku przedmiotów ukrytych w skrzynce (miara, nici, nożyczki, naparstek, szpilki w pudełku, materiał, kreda).
 
6. Inscenizacja wiersza J. Brzechwy „Kaczka – Dziwaczka”- wyszukanie pomyłek popełnionych przez kaczkę, wskazywanie sklepów, w których powinna dokonywać zakupów.
 
7. Rozmowa połączona z obserwacją „W kuchni” – zapoznanie z wyglądem przedszkolnej kuchni i kucharki, charakterystyczny ubiór, narzędzia pracy.
 
8. Praca plastyczna – lepienie z ciastoliny ciasteczek o różnym kształcie, odciskanie wzorów i kształtów z gotowych foremek.
 
 
9. Udział w uroczystości przedszkolnej z okazji Dnia Kobiet – przygotowanie wierszy i piosenek.
 
 
 
- ilustracje
 
 
 
- wiersz pt. „Tyle kobiet dookoła” H. Ochockiej
 
- wiersze, zeszyt własny
 
 
- akcesoria krawieckie
 
 
 
- wiersz J. Brzechwy „Kaczka – Dziwaczka
 
 
- pomieszczenie kuchenne
 
- ciastolina, foremki
 
 
 
- rekwizyty do występów

 
BEZ WODY NIE MA ŻYCIA

Sposób realizacji
Literatura i pomoce
1. Odgłosy wody w przyrodzie. Słuchanie zagadek muzycznych (deszcz, burza, grad, kapanie wody, szum morza)
 
2. Wysłuchanie opowiadania S. Kraszewskiego „Chmurka czarodziejka” – poznanie, pod jakimi postaciami można znaleźć wodę w przyrodzie, umiejętne określanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny
 
3. Praca plastyczna „Kolorowe krople” – roztrzepywanie kropli farby na kartce, rozwijanie inwencji twórczej
 
4. Zagadki słowne – odszukanie ilustracji będącej ich rozwiązaniem (wiosna, sopel lodu)
 
5. Praca techniczna – Żaglówka, umiejętne wykonanie modelu żaglówki wg. podanej słownie instrukcji
 
6. Wysłuchanie wiersza Zbigniewa Przyrowskiego „Na statku” – zapoznanie dzieci rożnymi rodzajami statków i ich ładunkami, wzbudzenie zainteresowania pytaniem „Dlaczego statki nie toną?”
 
7. Zabawa doświadczalno – badawcza, „Co pływa a co tonie?” – zapoznanie dzieci z różnymi przedmiotami, które unoszą się po wodzie i toną, poznanie właściwości różnego tworzywa, weryfikacja postawionych tez, czyli lepienie kul z plasteliny i przerabianie ich na łódki
 
8. Oglądanie ilustracji przedstawiających sposoby oszczędzania wody – mycie naczyń w misce lub zmywarce, zębów z kubkiem, zakręcanie kranu, zachęcanie do wypowiadania się nt. ilustracji wszystkie dzieci, rozumienie konieczności oszczędzania wody
 
9. „Ile jest wody na świecie” – ukazanie za pomocą mapy świata, globusu ilości wody na ziemi, nazwanie ekosystemów wodnych: rzeka, morze, ocean, porównywanie ich wielkości
 
10. Słuchanie wiersza J. Papuzińskiej pt. „Chora rzeka” – ukazanie skutków zatrucia rzeki, wyginięcia w niej życia, wdrażanie do ochrony środowiska
- CD
 
 
- W.P. str. 6
 
 
 
- kartki, farby, pędzle
 
 
 
- ilustracje
 
- k.p. nr.1
 
 
W.P. str.13
 
 
 
 
- plastelina, korek, styropian, mydło
 
 
 
- ilustracje
 
 
 
 
- mapa świata
 
 
- wiersza pt. „Chora rzeka”str. 148

 
 
 
POZNAWANIE STOSUNKÓW JAKOŚCIOWYCH
I ILOŚCIOWYCH
 1. Wprowadzenie znaków graficznych cyfry 5 - 10, umiejętne dopasowanie właściwej liczby elementów do wskazanej cyfry
 2. Zabawa dydaktyczna „Kolorowe kwiaty” – klasyfikowanie przedmiotów wg. cech jakościowych: barwa – przeliczanie kwiatów danego zbioru w zakresie liczby 5
 3. Zabawa matematyczna „Na wiejskim podwórku” – dzielenie zbioru na podzbiory wg. określonego kryterium (ze zbioru zwierzą domowych należy wyodrębnić ptaki i ssaki)
 4. Odwzorowanie liczebności zbioru za pomocą znaków graficznych - w zabawie „Narysuj to co widzisz”
 
SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
 
 1. Zestaw ćwiczeń porannych nr 25, 26, 27, 28 według   K. Wlaźnik
 2. Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. podręcznika „Wesołe przedszkole”:
- nr 1 – str. 6
- nr 2 – str. 20
- nr 3 – str. 29
Zabawy ruchowe:
 
 
 1. Spacery wokół przedszkola, obserwacja otaczającej przyrody budzącej się do życia po zimowym śnie
 2. Zabawa ruchowa „Witaminki” W.P str. 21
 3. Zabawa bieżna „Rybki i rybacy” W.P. str. 12
 4. Zabawa ruchowa „Wiosenny deszczyk” – W.P str. 18
 5. Zabawa ruchowa „Bocianie gniazdo” W.P. str. 45
 
 
UMUZYKALNIENIE
 
1.      Utrwalenie poznanych piosenek poprzez zabawę „Rozpoznaj, co to za piosenka”
2.      Nauka piosenki pt. „Nie śpijcie, kiedy wiosna”
3.      Zapoznanie dzieci z przyśpiewką (ludową piosenką śpiewaną na weselu) pt. „ Na szpaczym weselu”
4.      Wysłuchanie piosenki pt. „Kasze marcowe” – utrwalenie przez śpiew przysłowia „W marcu jak w garncu”
5.      Zabawy muzyczno – ruchowe z podkładem muzycznym CD:
·        „Taniec kurcząt” W.P str. 48
·        „Idzie wiosna” W.P str. 31
·        Wiosenne kwiaty”” W.P str. 37
·        Sadzimy cebulki” W.P str. 21
·        „Uwaga kałuże” W.P. str.5
·        Na szpaczym weselu” W.P. str.44
6.      Gra na instrumentach perkusyjnych: Kołatka” – zapoznanie z wyglądem, budową i sposobem gry na kołatce
7.      Zabawa rytmiczna „Odgłosy wiosny”- echo rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie w określony sposób – uwzględnianie zmian dynamicznych podczas powtórzenia
                       
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 115 odwiedzający (210 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=