Nauczycielka
  Marzec;-)))
 

 

 
 
PLAN PRACY WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNEJ
DLA DZIECI 4 – LETNICH NA MIESIĄC MARZEC 2009
 
 
 
TEMATY:
1.      Tyle kobiet dookoła
2.     Mój przyjaciel pies
3.     Przedwiośnie
 
 
 
 
Opracowała: Magdalena Bonio
ABC… Program wychowania przedszkolnego XXI wieku
Nr DKW – 4013 – 1/ 00
Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych
Mały program profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach
Klub Czytających Przedszkoli.
Program logopedyczny do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.
TYLE KOBIET DOOKOŁA

Sposób realizacji.
Literatura, pomoce.
-Oglądanie ilustracji przedstawiających pracę kobiet w różnych zawodach: lekarki, fryzjerki, krawcowej, kucharki. Swobodne wypowiedzi dzieci na temat zawodów.
ilustracje, czasopisma
-Nauka wiersza „ Tyle kobiet dookoła” H. Łochockiej.
H. Kruk „Wybór literatury....”.
-Wypowiedzi dzieci na temat zawodów wykonywanych przez bliskie kobiety ( mamy, babcie, ciocie ) oraz domowe zajęcia kobiet.
 
-Wycieczka do pawilonu handlowego – obserwacja pracy ekspedientek sprzedających na różnych stoiskach: spożywczym, kosmetycznym, obuwniczym itp.
 
-Rozpoznawanie zawodów ludzi na podstawie przedmiotów i obrazków. Układanie zagadek opisowych i rozwiązywanie zagadek rysunkowych „Zgadnij jaki to zawód ?”.
przedmioty charakterystyczne dla danego zawodu.
-Wiersz T. Kubiak   „Niech ten wiersz” – kształcenie uprzejmego stosunku do kobiet i dziewczynek, używanie słownictwa : grzeczny, miły, uczynny itp.
ilustracje, H. Kruk „Wybór literatury...”.
-Ćwiczenia słuchowe w zabawie „Sprzęt domowy” – rozróżnianie odgłosów wydawanych przez sprzęt domowy (odkurzacz, telefon, mikser itp.)
taśma magnetofonowa z nagranymi dźwiękami
-Wiersz H. Ożogowskiej pt. „Zabawa w krawcową” – zapoznanie dzieci z wytworami pracy krawcowej oraz z przyborami jakimi posługuje się.
T. Żyterska str.120
-Zabawa   ortofoniczne pt. „ W zakładzie krawieckim – co to jest”. Ćwiczenia przodu języka podczas wypowiadania    głoski : sz, cz, w różnych pozycjach na wybranych wyrazach np. szpulka, maszyna.
 
ilustracje
- Obrazek dla mamy –„ Serce”
Kontur serca, papier kolorowy samoprzylepny
- Udział w uroczystości przedszkolnej - Niech żyją kobiety
 

 
 
 
PRZEDWIOŚNIE

Sposób realizacji.
Literatura, pomoce.
- Słuchanie wiersza H. Bechlerowej „ Przyszedł nocą miś” połączone z wykonaniem zadania rysunkowego z nalepkami „Pożegnanie bałwanków”
 ABC 4 latka
 
- Szukamy wiosny – spacer w ogrodzie – obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie w okresie przedwiośnia, wypowiadanie się nt. ich przyczyn.
Ogród przedszkolny
- Zabawa dydaktyczna „Zgadnij o którym bałwanku mówię” – dostrzeganie różnic w wyglądzie bałwanków, uważne słuchanie opisu słownego i wiązanie go z treścią obrazka.
obrazki
- Historyjka obrazkowa pt. „Zmartwienie gawronka” - opowiadanie treści historyjki obrazkowej.
ilustracje
- Oglądanie obrazków przedstawiających pierwsze kwiaty: krokus, przebiśnieg, pierwiosnki, dowiadywanie się o chronionych gatunkach roślin, rozumienie zwrotu ‘pod ochroną”
- obrazki
- Opowiadanie S. Szuchowej pt. „Szukamy wiosny” - zwrócenie uwagi na kwiaty chronione np. krokus, przebiśnieg, sasanka ( pierwsze zwiastuny wiosny.
H. Kruk „Wybór literatury...”
- Słuchanie wiersza pt. „Pierwiosnek”   W. Broniewskiego – przybliżenie dzieciom wiosennej przyrody i jej oznak : pierwiosnek, bociany, skowronek, wierzbowe bazie za pomocą piękna literackiego języka.
H. Kruk „Wybór literatury...”
- Nauka wiersza pt. „W marcu”
- wiersz
- Krokusy wykonane z bibuły - kwiatki chronione ozdobą naszej sali.
bibuła, wykałaczki
- Wydzieranka z kolorowego papieru na temat: Bazie w wazonie - prawidłowe odtwarzanie kształtu i barwy. 
papier kolorowy, wata
- Zabawa „Wiosenny wietrzyk” – ćwiczenia oddechowe.
paski krepiny
- Modelowanie   w plastelinie kwiatów przebiśniegów (zwiastunów wiosny )
plastelina
- Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „ Marzanna” – zapoznanie dzieci ze zwyczajem   topienia Marzanny (pożegnania zimy).
- wiersz
- Powitanie wiosny - spacer ulicami miasta z Marzanną i Gaikiem
- Marzanna, Gaik
- Rozmowa połączona z działaniem nt. „ Zakładamy kącik zielony” - zapoznanie dzieci z różnymi możliwościami hodowli roślin w kąciku: w ziemi, na wacie, na gazie, w słoiku. Wdrażanie do obserwacji i wyciągania wniosków : Co jest potrzebne roślinie do życia?. 
skrzyni z ziemią, słoiki z gazą, nasiona fasoli, rzeżuchy
- Rozmowa w kąciku przyrody nt. „Co się zmieniło ?” - obserwacja gałązek kasztanowca, brzozy, wierzby    i forsycji. Porównanie warunków życia roślin w sali i na dworze.
 
- Założenie uprawy rzeżuchy, szczypiorku, natki z pietruszki jako źródła witamin. Pielęgnacja uprawy, ukazanie czynników niezbędnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin ( światło, woda, odpowiednia temperatura).
nasiona rzeżuchy, pietruszka, cebula
- Systematyczna obserwacja i pielęgnacja. Wdrażanie dzieci do pełnienia stałych dyżurów.
 

 
 
MÓJ PRZYJACIEL PIES
 

Sposób realizacji
Literatura , pomoce
1. Zdjęcie mojego psa - rozmowy podczas oglądania zdjęć
- wypowiadanie się nt. własnych piesków, opowiadanie o sposobie sprawowania opieki nad nimi
- oglądanie zdjęć w miejscach dobrze oświetlonych
- czekanie na swoją kolej w czasie rozmowy, nie przekrzykiwanie się
- zdjęcia
 
 
 
2. Psy różnych ras – oglądanie ilustracji przedstawiających różne rasy psów
- zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy wyglądu wszystkich psów (głowa, tułów, cztery łapy, ogon)
- wskazywanie różnic (wielkość, umaszczenie i długość sierści)
- zapoznanie ze sposobem poruszania się, odżywiania i charakterystycznym głosem psów
ilustracje przedstawiające rasy psów
 
3. Słuchanie wiersza pt. „Pies”
- ukazanie trudności wynikających ze sprawowania opieki nad psem
- wdrażania do wypełniania podjętych obowiązków
- wiersz pt.”Pies”
 
4. Zabawa tematyczna połączona z rozmową nt. „Jak dbam o mojego psa”
- nabywanie swobody w opowiadaniu własnych przeżyć, w zadawaniu pytań
- wskazanie podstawowych czynności pielęgnacyjnych (szczotkowanie, kąpanie, obcinanie pazurów)
- dostarczanie psom pożywienia, stały dostęp do czystej wody
- zimą zadbanie o ciepłą budę
- wyprowadzanie psa na spacer – pamiętanie o smyczy
- pluszowe pieski
 
5. Słuchanie utwory A. Świrczyńskiej pt. „Pimpuś”
- zapoznanie z przygodą pieska – zgubienie łatki
- ukazanie konieczności opiekowania się psem bez względu na jego wygląd
- układanie obrazków wg. kolejności wydarzeń
- utwór A. Świrczyńskiej pt. „Pimpuś”
 
6. Ćwiczenia ortofoniczne „Jakie to zwierzę” – przećwiczenie mięśni narządów mowy na zgłoskach „hau”, „miau”, „pi”, naśladowanie głosu dużego i małego psa.
 
7. Praca plastyczna – wyklejanie kontur psa skrawkami wełny
- zapoznanie z nową techniką wypełniania kontur
- doskonalenie sprawności manualnych
- kontur psa, wełna, klej
 
8. Lepienie z plasteliny – praca przestrzenna: lepienie psa i miski dla niego
- rozwijanie własnej wyobraźni i pomysłowości
- plastelina
9. Zabawa konstrukcyjna – budujemy budę dla psa
- wykorzystanie różnego rodzaju klocków, umiejętne łączenie elementów ze sobą
- klocki

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
POZNAWANIE STOSUNKÓW JAKOŚCIOWYCH

I ILOŚCIOWYCH
  1. Zabawa dydaktyczna „Który pies większy, który mniejszy” – porównywanie wielkości, stosowanie określeń: mały – duży, większy – mniejszy, długi – krótki, taki sam
  2. Manipulowanie, różnicowanie, porównywanie i segregowanie figur geometrycznych, tworzenie z mozaiki geometrycznej dowolnych wzorów np. projektowanie wzoru sukni dla lalki, kompozycje kwiatowe dla mamy.
  3. Odwzorowanie liczebności zbioru za pomocą znaków graficznych - w zabawie „Narysuj to co widzisz”
  4. Rozumienie pojęć i posługiwanie się określeniami: jest połowa kubka, jest więcej niż połowa kubka, zostało bardzo mało (niewiele, trochę, odrobina) w zabawie „Poczęstunek”
                                         SPRAWNOŚĆ RUCHOWA
 
 
Zestaw zabaw ruchowych z elementem ćwiczeń gimnastycznych nr 13,14 według I. Salach s. 75
 
 
ZABAWY RUCHOWE
 
1.      Spacery i zabawy organizowane w ogrodzie przedszkolnym
2.      Spacery w pobliżu przedszkola, obserwacja zmian w przyrodzie wiosną
3.      Zabawa ruchowa orientacyjno – porządkowa – „Piłka parzy”
4.      Zabawa ruchowa z elementem czworakowania – „ Pajączek”
5.      Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Pani na szpilkach”
6.      Zabawa ruchowa z elementem podskoku – „ Pajacyki”
7.      Zabawa ruchowa skoku „Przeskocz murek”
8.      Zabawa ruchowa z elementem rzutu – „Kto dalej rzuci”
9.      Zabawa ruchowa z elementem toczenia „Piłka w tunelu”
Klub czytających przedszkoli:
- Słuchanie bajek i opowiadań z książki pt. „365 bajek i opowiadań”
- „Akademia Pana Kleksa” J. Brzechwa – poznanie przygód dziwaka Kleksa i uczniów akademii
- Wiosenna zbiórka książek „Podzielmy się książkami z których wyrośliśmy”
 
Systematyczne, codzienne mycie zębów w ramach realizacji małego programu profilaktyki próchnicy zębów w przedszkolach
 
UMUZYKALNIENIE
 
 
1.      Utrwalenie poznanych piosenek poprzez zabawę „Rozpoznaj, co to za piosenka”
2.      Nauka piosenki pt. „Nie śpijcie, kiedy wiosna”,
3.      Nauka piosenki pt. „Marzec czarodziej”
4.      Wysłuchanie piosenki pt. „Kasze marcowe” – utrwalenie przez śpiew przysłowia „W marcu jak w garncu”
5.      Zabawa rytmiczna „Odgłosy wiosny”- echo rytmiczne – rozwijanie poczucia rytmu poprzez powtarzanie w określony sposób – uwzględnianie zmian dynamicznych podczas powtórzenia
6.      Zapoznanie dzieci ze słowami i melodią piosenki pt. „Jak rozmawiać trzeba z psem”
7.      Rozróżnianie dźwięków w skrajnych rejestrach niski – wysoki – zabawa „ W sklepie muzycznym”. Recytowanie prostych tekstów w trzech rejestrach głosu : niskim, średnim, wysokim ( grubo, normalnie, cienko ).
8.      Słuchanie zjawisk akustycznych – próby określania odległości od źródła dźwięku w zabawie „Instrumenty” – ćwiczenie słuchu, rozpoznawanie i określanie charakteru muzyki (skoczna, wesoła, smutna)
 
 

 

 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 40 odwiedzający (60 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=