Nauczycielka
  Bal karnawałowy
 

 

12.01.2006
 
KONSPEKT UROCZYSTOŚCI PRZEDSZKOLNEJ
 
Przygotowała: Magdalena Leonardziak
 
Obszar: Edukacja muzyczna: uczestniczenie w zabawach muzyczno - ruchowych
 
Temat:: W KARNAWALE SAME BALE.
ZABAWA KARNAWAŁOWA U KRÓLOWEJ ŚNIEGU.
Cele:
- sprawne poruszanie się w przestrzeni, wyrabianie płynności i zręczności ruchów;
- uczestniczenie w zabawach z elementem improwizacji ruchowej – swobodne poruszanie się przy akompaniamencie, tworzenie ilustracji ruchowej do piosenki;
- poznawanie folkloru swojego regionu poprzez zabawy taneczne
            - nawiązanie serdecznego kontaktu z przybyłym gościem;
- rozbudzenie zaufania i śmiałości do Św. Mikołaja poprzez bezpośredni kontakt i swobodną rozmowę z przybyłym gościem;
- wspólna zabawa, śpiewanie piosenek, recytacja wierszy.
 
Grupa wiekowa: 3 i 4 – latki
 
Metoda:
            - aktywizująco – twórcza: czynna
            - słowna: rozmowa
Forma:
            - zbiorowa
 
Środki dydaktyczne:
- zimowa dekoracja sali balowej, stroje karnawałowe, upominki
 
PRZEBIEG UROCZYSTOŚCI:
 
 1. Powitanie przedszkolaków oraz personelu przedszkolnego na balu karnawałowym i zaproszenie wszystkich do wspólnej zabawy
 2. Zabawy taneczne, muzyczno – ruchowe na balu u Królowej Śniegu, przy akompaniamencie muzycznym
 • Swobodne, dowolne tańce w rytm słuchanej melodii pojedynczo, w parach lub w większych grupach dzieci
 • Zabawy w kole wiązanym i nie – taniec połączony z improwizacją ruchową do melodii „Kaczuszek” oraz do tradycyjnych piosenek tj. „Mam chusteczkę…”, „Kółko graniaste”, „Ulijanko”, „Czerwone jabłuszko” w wersji nowoczesnej – zwracanie uwagi na kreatywność ruchów małych tancerzy, dostrzeganie regionalnego folkloru muzycznego w wykonywanych utworach muzycznych
 • Zabawy w rzędzie – zabawa „Pociągi” – utworzenie kilku pociągów poruszających się w rytm słuchanej melodii po sali, zaproszenie wszystkich (dzieci, nauczycieli, rodziców) do wspólnej zabawy
 • Zabawy muzyczno – ruchowe – „Rzuty śnieżynkami”, „Lepienie śniegowych kul”, „Zaprzęgi” – dzieci w dowolny sposób naśladują wskazane zabawą działanie.
 1. Spotkanie z gościem Królowej Śniegu - Mikołajem
 • Powitanie przybyłego gościa piosenką „To Święty Mikołaj”
 • Zaproszenie Mikołaja do wspólnego tańca z wszystkimi dziećmi – z każdą grupą Mikołaj tańczy indywidualnie w rytm śpiewanej piosenki grupowej tj. „Krasnoludki”, „Kaczuszki” itd.
 •  Konkursy Królowej Śniegu – konkurs na zaśpiewaną piosenkę lub recytowany wiersz, konkurs na najciekawsze przebranie tego balu, na królową i króla balu, na najładniejszy taniec – wszyscy uczestnicy konkursów otrzymują od Mikołaja słodki poczęstunek
 • Tańce z Mikołajem – Mikołaj zaprasza wszystkich do wspólnych tańców
4.  Wręczenie karnawałowych paczek wszystkim dzieciom bawiącym się na przedszkolnym balu.
 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 9 odwiedzający (15 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=