Nauczycielka
  Ćwiczenia manualne
 

 

Doskonalenie sprawności manualnej dzieci Zestaw ćwiczeń
 
Ćwiczenia usprawniające manualnie dziecko:
- Ćwiczenia ułatwiające opanowanie prawidłowego chwytu i sposobu trzymania ołówka:
·          lepienie kulek z plasteliny, zgniatanie palcami kulek z papieru,
·          wydzieranie drobnych papierków, wyskubywanie nitek,
·          kruszenie i rozsypywanie soli, kaszy lub piasku po tacy drobnymi ruchami palców,
·          rysowanie w płaszczyźnie poziomej - na papierze leżącym na ławce, gdy dziecko stoi, jego ręka swobodnie zwisa ku dołowi,
·          rysowanie w płaszczyźnie pionowej - na papierze rozpiętym na ścianie lub na tablicy na wysokości twarzy nieco na lewo od osi ciała.
- Ćwiczenia zdolności do kontrolowania siły nacisku ręki w trakcie pisania:
·          kreślenie linii, figur, liter, cyfr na tackach z kaszą,
·           malowanie farbą palcami na dużych arkuszach papieru,
·          malowanie farbami dużych kształtów;
·          malowanie farbą przy użyciu pędzla do golenia,
·          obrysowywanie konturów rysunków w pozycji stojącej (na stole lub na papierze zawieszonym na ścianie),
·          wykonywanie ćwiczeń graficznych przy użyciu różnych narzędzi: kredy, kredek woskowych, węgla rysunkowego, pędzla, mazaków różnej grubości, ołówka, długopisu, pióra,
- Ćwiczenia relaksacyjne w przerwach ćwiczeń graficznych:
·          zaciskanie i rozwieranie pięści z uświadomieniem sobie stanów napięcia
mięśniowego i rozluźnienia,
·          zabawy naśladujące różne ruchy, na przykład: pryskanie wodą, otrzepywanie rąk z wody, wytrzepywanie wody z rękawa, otrząsanie się z wody, strzepywanie nitki z rękawa.
·          zagadki ruchowe polegające na kreśleniu w powietrzu kształtu dowolnego przedmiotu i odgadywanie przez dziecko, co to za przedmiot – utrwalanie pamięci ruchowej
- Wytwarzanie nawyków ruchowych związanych z kierunkiem pisania (automatyzacja ruchów):
·          kreślenie linii zgodnie z zasadą: linie pionowe - z góry na dół, poziome - od lewej do prawej,
·          rysowanie kół przeciwnie do ruchu wskazówek zegara (podobnie jak literę "c"),
·          podczas rysowania szlaczków i pisania wyrazów zachowanie kierunku ruchu od lewej do prawej,
·          zaznaczanie lewej strony kartki, na przykład przez narysowanie słoneczka lub kolorowego marginesu, aby utrwalić zasadę pisania i rysowania szlaczków od lewej do prawej,
·           przeprowadzanie gier i zabaw rysunkowych wymagających zachowania tego kierunku
- Ćwiczenia precyzji ruchów:
·          ćwiczenia ruchowe usprawniające ruchy rąk, dłoni, nadgarstka, palców jednej i obu rąk np.
- zabawy z piłeczką :
1.       Turlanie piłeczki po podłodze:
- z jednej ręki do drugiej
- z jednakową siłą (ok 3 min)
- raz mocniej, raz słabiej (ok 3 min)
2.       Zaciskanie dłoni na piłeczce piankowej
- cała dłoń (ok 20 razy jedną ręką, 20 drugą)
- same opuszki palców
- raz mocniej, raz słabiej
3.       Podrzucanie piłeczki i próby złapania oburącz
4.       Zapakowanie piłki piankowej w papierową kartkę
- zgniatanie kartki na ściankach piłeczki piankowej, tak żeby nie było widać piłki
- rozpakowanie piłeczki, wolno i przy użyciu jednej dłoni
 
- zabawy z kartką papieru:
1.       Ugniatanie zmoczonych papierowych ręczników dwoma rękoma, jedną, końcami palców obu rąk
2.       darcie papieru w pasy - doskonalenie chwytu pensetkowego :chwycić gazetę tylko 4 palcami (2 kciukami i 2 wskazującymi; 2 kciukami i 2 środkowymi; 2 kciukami i 2 serdecznymi)
- zabawy z masą solną
1.       lepienie kulek różnej wielkości (turlanie w całych dłoniach lub palcami)
2.       wykonywanie wałeczków dowolnie wybranym sposobem
3.       lepienie i spłaszczanie kul
4.       wykonywanie obrazka z wykonanych elementów na sztywnej tekturze
·          kreślenie w powietrzu, na tackach z piaskiem i na kartkach różnymi technikami graficznymi linii pionowych, poziomych, ukośnych, łamanych, krzywych i figur geometrycznych - koła, elipsy, kwadratu, trójkąta,
·          rysowanie figur, obrysowywanie kształtów geometrycznych bez odrywania ręki od papieru.
·          gra w bierki, pchełki
·          zabawy z układankami, puzzlami, mozaikami
·          montowanie konstrukcji z gotowych elementów (klocków, krążków)
·          nawlekanie koralików, przewlekanie sznurków przez otworki w tekturkach,
- Ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej:
·          rysowanie po śladzie, wypełnianie wykropkowanych linii, obwodzenie konturów rysunków,
·          kalkowanie rysunków przez szkło, kalkę techniczną lub folię, obrysowywanie ich za pomocą szablonów,
·          zamalowywanie rysunku konturowego,
·          stemplowanie, tworzenie za pomocą stempli kompozycji
·          zakreskowywanie pól rysunku liniami pionowymi, poziomymi, ukośnymi, falistymi,
·          wypełnianie rysunku różnymi materiałami, na przykład skrawkami bibuły,
plasteliną, watą,
·          robienie ramki ze szlaczków,
·          wycinanie rysunku, cięcie po liniach prostych, falistych, łamanych
·          wklejanie rysunku do zeszytu.
·          łamanki papierowe :łódka, samolot, czapka
·          uzupełnianie brakujących elementów w rysunkach, obrazkach
·          szukanie różnic i podobieństw miedzy obrazkami
·          zwijanie sznureczka, wężyka igelitowego według wzoru, np. spirali, kwadratu itp.,
 


 
 
 
 
 
 
Opracowała:
M. Leonardziak
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 22 odwiedzający (41 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=