Nauczycielka
  Ćwiczenia gimnastyczne
 
 
ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW
 
Data: 26.11.09.
 
Prowadząca: Magdalena Bonio
 
Grupa wiekowa: 5 latki
 
Miejsce ćwiczeń – sala przedszkolna
 
Przybory : skakanki (dla każdego dziecka jedna)
 
Obszar edukacji ruchowej
            - Doskonalenie sprawności ruchowej poprzez ćwiczenia gimnastyczne
 
Temat: Ćwiczenia gimnastyczne
 
Cele ogólne:
            - rozwijanie skoczności i szybkości
- nauka przeskoku obunóż bokiem przez leżącą przeszkodę ( w lewo i w prawo)
 
Metoda:
- czynna, zadaniowa (metoda bezpośredniej celowości ruchu) – stawianie dziecku określonych zadań ruchowych do wykonania
- zabawowo – naśladowcza – dziecko ilustruje i naśladuje ruchem czynności ludzi, zwierząt
 
 
Forma:
            - indywidualna;
            - grupowa;
 
Zestaw ćwiczeń gimnastycznych wg. Kazimiery Wlaźnik  „Wychowanie fizyczne w przedszkolu”
 
 
 
Przebieg zajęć:
 
 
 
Część
 
 
Lp
 
Ćwiczenia
 
Opis ćwiczenia
 
Cele operacyjne
 
I
wstępna
 
1.
 
Marsz
 
Dzieci maszerują po obwodzie koło w rytm muzyki, nauczyciel rozdaje skakanki
 
Dziecko:
- maszeruje w trym muzyki
2.
Rozsypka
 
Na polecenie nauczyciela dzieci rozbiegają się po sali i układają skakanki w kółeczka. Będą to dziuple dla wiewiórek.
 
 
- zna pojęcie słowa rozsypka
- potrafi ułożyć kształt koła
3.
Zabawa orientacyjno – porządkowa „Wiewiórki w dziupli”
 
Dzieci – wiewiórki siedzą w dziuplach. Na polecenie prowadzącej wyskakują z dziupli ostrożnie i cicho biegają. Na zawołanie „ktoś idzie” – wiewiórki chowają się do swojej lub najbliższej dziupli. Po pewnym czasie do zabawy dołącza nauczyciel, wtedy jedna wiewiórka zostanie bez dziupli. Przy powtórzeniu zabawy postara się ona zająć dla siebie dziuplę
 
 
- reaguje na ustalone sygnały
II
główna
4.
Ćwiczenia tułowia – skłony w przód
 
Siad klęczny. Dzieci trzymają skakankę (złożoną na połowę) za jej końce. Na polecenie podnoszą skakankę w górę, skłaniają się w przód sięgając skakanką jak najdalej, a następnie przechodzą do siadu klęcznego. W czasie ćwiczenia dzieci nie unoszą się z pięt.
 
 
- wykonuje siad klęczny
- wykonuje poprawnie skłony
5.
Ćwiczenia mięśni brzucha „Kołyska”
 
Siad prosty, stopy oprzeć o środek skakanki, którą dzieci trzymają za końce. Przejść do leżenia tyłem z jednoczesnym podciąganiem nóg skakanką i powrót do siadu prostego.
 
 
- wykonuje siad prosty
- ćwiczy zgodnie z instrukcją
6.
Ćwiczenia równowagi „Winda”
 
Dzieci stoją w rozsypce, pod lewą stopę podkładają środek skakanki, trzymając ją za końce. Równocześnie nawijają skakankę na obie dłonie i podciągają w ten sposób stopy – winda jedzie w górę. Następnie szybko rozwijają skakankę z rąk i opuszczają nogę – winda zjeżdża w dół. Ćwiczenie powtórzyć kilka razy lewą i prawą noga na zmianę.
 
 
 
 
- utrzymuje równowagę stojąca na jednej nodze
7.
Zabawa bieżna „Koniki”
 
Dzieci dobierają się w pary i stają jedno za drugim. Pierwsze jest konikiem, drugie – woźnicą. Woźnica bierze obydwie skakanki, łączy je i otrzymuje mocne, podwójne lejce, które zakłada koniowi, sam trzyma końce skakanki. Na sygnał zaprzęgi rozbiegają się w różnych kierunkach – biegną kłusem, idą stępa, galopem, idą ciężko, bo wozy są załadowane. Po chwili następuje zmiana ról i zabawa trwa dalej.
 
 
- zna pojęcie „para”
 
- porusza się wg. poleceń nauczyciela
 
8.
Ćwiczenia tułowia – skłony boczne.
 
Siad skrzyżny. Skakankę złożona na połowę dzieci trzymają w górze. Rytmiczne skłony tułowia w lewo i w prawo. Po kilku skłonach odpoczynek (skakankę złożyć na kolanach)
 
- wykonuje siad skrzyżny
- zna pojęcie słowa „połowa”
- poprawnie wykonuje skłony
9.
Ćwiczenia mięśni grzbietu „Pastuszek gra na fujarce”
 
Leżenie przodem, skakanka złożona w ósemkę. Łokcie wsparte w kółeczkach ósemki, zwinięte, zbliżone do ust dłonie naśladują trzymanie fujarki. Dzieci przebierają palcami, wygrywają melodię.
 
 
- potrafi złożyć skakankę w ósemkę
- zwinnie przebiera palcami
10.
Podskoki „Wyszywanie”
 
Skakanki rozłożone po całej sali równo, jak długie wstążki. Dzieci posuwają się podskokami obunóż po jednej i po drugiej stronie skakanek. Następnie przeskakują skakankę obunóż bokiem z jednej strony na drugą posuwając się cały czas do przodu – wyszywanie krzyżakiem. Przy końcu skakanki odwracają się w tył i szyją w przeciwnym kierunku.
 
 
- wykonuje skoki obunóż przez skakankę
III
końcowa
11.
Ćwiczenia stopy
 
Chwytanie i unoszenie skakanki palcami stopy nogi prawej i lewej ( na przemian)
 
 
- unosi skakankę palcami stóp
12
Marsz
 
Oddanie skakanek nauczycielowi.
 
 
- maszeruje po kole
- oddaje przybory
 
 
 
  Dzisiaj stronę odwiedziło już 102 odwiedzający (166 wejścia) tutaj!  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=